Wat is topdogtraining?

Wat is topdogtraining?

Topdogtraining is oorspronkelijk een hulpverleningsmodule, waarbij een hond wordt ingezet als co-trainer bij jongeren en jongvolwassenen met multiproblematiek, welke gekenmerkt wordt door gebrek aan sociale weerbaarheid of juist door een overmaat aan sociale botsingen. Het is tevens een assertiviteitstraining voor zowel onder- assertieve als over-assertieve jongeren.

Topdog is afgeleid van animal assisted therapy, dat in o.a. Amerika, Oostenrijk en Duitsland opmerkelijke resultaten boekt in de behandeling van psychiatrische stoornissen.

Een topdogtraining bestaat uit 12 bijeenkomsten van ongeveer 1 uur. De eerste bijeenkomst is een kennismaking en matching met de hond. Klikt het tussen cliënt en hond dan volgen er 10 oefensessies, waarin de cliënt leert om zich als vredelievende roedelleider op te stellen en hierbij vaardigheden aanleert om meer of minder assertief te zijn. De laatste bijeenkomst is een afsluiting, waarbij het certificaat van deelname uitgereikt wordt. De training kenmerkt zich door veel doen en niet veel praten en wordt afgestemd op de cliënt.

Door de succeservaringen, die de cliënt opdoet met het trainen met de hond, wordt er krachtig gewerkt aan het verhogen van het zelfvertrouwen.

Een hond spiegelt onze houding en gedrag. Als wij leren om de hond te begrijpen en met hem te communiceren, dan kunnen wij dit toepassen in het dagelijks leven om beter te kunnen functioneren en voor de omgang met mensen.

Honden vergroten ons zelfvertrouwen door opdrachten uit te voeren en verminderen angst, verlegenheid en boosheid door zich grappig en speels te gedragen.